הרוכשים המגוונים שלנו

בעל עסק?

 הצטרף למאגר הספקים המגוונים הגדול במדינה!

חבר בתאגיד/רשות/ארגון?

הרשמ/י למערכת והחשפ/י למאגר ספקים איכותי, עדכני והכי חשוב- מגוון!

אלו החברות והארגונים אשר פועלים במיזם WeSource
לאיתור ספקים מגוונים