עודכנה לאחרונה ביום: 1.1.2023

מבוא

אתר WeSource מופעל ומנוהל ע”י עמותת יסמין (“העמותה”) בשיתוף עם ציונות 2000 לקידום מיזם WeSource (“המיזם”). המיזם נועד להגדיל את היקף הרכש של תאגידים שנרשמו אליו מספקים מגוונים. האתר מאפשר למשתמשים שנרשמו אליו כרוכשים למצוא את הספקים המגוונים שנרשמו לאתר לפי מספר מאפיינים ולשלוח לספקים שנבחרו בקשות להצעות מחיר, הכל, כמפורט בתקנון השימוש של האתר הזמין לצפייה כאן. לצורך זה, האתר עושה שימוש במידע שנמסר ע”י המשתמשים במהלך ההרשמה והשימוש באתר.

העמותה רואה חשיבות רבה להגנה על פרטיות המשתמשים באתר. מסמך מדיניות פרטיות זה נועד להסביר מה המידע שנאסף על ו/או אודות משתמש, ומה נעשה עימו, עם מי העמותה חולקת אותו ומהן זכויות המשתמש.

המידע שהעמותה מקבלת ו/או אוספת באמצעות האתר, עשוי להיות הן מידע אישי והן מידע אנונימי על ו/או אודות המשתמשים. המדיניות חלה על שני סוגי המידע.

עצם השימוש באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא והבין את מדיניות הפרטיות, ומסכים לאמור בה. ככל שאינך מסכים לאמור במסמך המדיניות אל תשתמש באתר ואל תמסור לעמותה מידע כלשהוא.

המסמך רשום בזכר לנוחות בלבד אך חל באופן שווה על שני המינים.

 

הגדרות

 

הסכמה

 

איסוף מידע

העמותה מקבלת/אוספת מידע על משתמש באופנים הבאים:

 

איסוף מידע אישי

העמותה מקבלת/אוספת את סוגי המידע האישי הבאים:

 

שימוש במידע אישי

העמותה משתמשת ו/או עשויה להשתמש במידע האישי שנאסף, מתקבל או נמסר לה לשם אחת או יותר מהמטרות שלהלן:

 

העברת מידע לצדדי ג’

להפעלת האתר כמענה על המטרות והשימושים שפורטו בסעיף שימוש במידע אישי, העמותה עשויה להידרש להעביר מידע או מתן גישה למידע באתר לצדדי ג’ הבאים:

המשתמש מודע כך שהמידע האישי שמסר או נאסף אודותיו מועבר לצדדי ג’ מחוץ לתחומי ישראל (לרבות במדינות שרמת ההגנה בהם על המידע פחותה מזו הקיימת בישראל). בעצם שימוש המשתמש באתר הוא נותן את הסכמתו המפורשת לכך.

 

איסוף מידע אנונימי

 

כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע

 

זכויות המשתמש; משך שמירת מידע

 

אבטחת מידע

העמותה משקיעה מאמצעים ופועלת עפ”י הדין לאבטחת האתר והמידע המועלה/מוזן בו. יחד עם זאת, האתר אינו חסין מוירוסים והמשתמש צריך לקחת זאת בחשבון כאשר הוא מעלה מידע אישי לאתר.

 

שונות/צור קשר

העמותה רשאית לעדכן את מסמך המדיניות מעת לעת. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (וככל שנדרש עפ”י החוק, תקבל את הסכמת המשתמשים לביצוע השינויים) ויכנסו לתוקפם תוך 7 ימים ממועד פרסומם. תאריך העדכון האחרון יופיע בראש מסמך מדיניות הפרטיות.

 

לפניות/שאלות/טענות/מימוש זכויות וכו’ נא לפנות במיל לכתובת [email protected].

אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך ולשפר את האתר שלנו. על ידי שימוש באתר שלנו, את/ה מסכימ/ה לשימוש שלנו בעוגיות. לקריאת מדיניות הפרטיות שלנו לחצו כאן

דילוג לתוכן