טיפים לכתיבת הצעת מחיר מנצחת

ההמלצות הבאות מבוססות על לקחים מהגשת הצעות של ספקי WeSource לתאגידים:  מוצע להגיש את תשובת הספק לבקשה להצעת מחיר (בל”מ) במכתב הפונה אל מבקש ההצעה והכולל את הלוגו של הספק ואת כתובתו (כולל קישור לאתר אינטרנט). המכתב יכלול את הנושאים המפורטים להלן. רמת הפירוט תלויה בנסיון קודם עם מבקש ההצעה והתכולה המבוקשת על ידו. מוצע […]